loading

Sách, tuyển tập

The Psychology of religion for ministry / H. Newton Malony

Tác giả : H. Newton Malony

Nhà xuất bản : Paulist Pr.

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Mahwah ; N.J.

Mô tả vật lý : vi,184tr. ; 23cm

ISBN : 0809134837

Số phân loại : 253.5'2

Chủ đề : 1. Tâm lý giáo sĩ. 2. Tâm lý học tôn giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1636/96
(K09.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top