loading

Bài trích

IBM seeks to expand its sales network in Vietnam // The Nation. - 19/04/1994. - Tr.F4

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Công ty IBM sẽ mở rộng mạng lưới dịch vụ và buôn bán tại VN, từ 3 lên 5 công ty, để bán máy vi tính cá nhân và các hệ thống máy tính cỡ trung, các máy tính cao cấp dùng trong công nghiệp dầu khí. 5 công ty đó là CMT, Seatic và Viettronimex ở TPHCM, FPT và Tradevico ở Hà Nội. Tuần trước, IBM đã ký 2 thỏa thuận ước với Bộ khoa học kỹ thuật và môi trường VN, một thỏa ước theo đó IBM sẽ bỏ ra 2 triệu đô la để thành lập các trường huấn luyện về công nghiệp máy tính cho các viên chức quản lý của VN tại 2 TPHCM và Hà Nội. Thỏa ước thứ 2 là IBM sẽ giúp dùng máy tính để thành lập một hệ thống dạy Anh ngữ tại các trường cấp 1+2

Top