loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận nhằm cải tiến hoạt động đánh giá kết quả học tập vật lý ở bậc đại học (thể hiện qua phần vật lý đại cương 1 khối đại học kỹ thuật) / Nguyễn Bảo Hoàng Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Lạc, Hà Văn Hùng

Tác giả : Nguyễn Bảo Hoàng Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Lạc, Hà Văn Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 530.0711

Chủ đề : 1. Trắc nghiệm -- Tóm tắt. 2. Vật lý -- Dạy và học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14768
Phục vụ đọc tại chỗ
Top