loading

Luận án, luận văn

Về bài toán biên không cổ điển đối với các toán tử giả vi phân cấp không đổi và cấp biến thiên / Lê Quang Trung

Tác giả : Lê Quang Trung

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 111 tờ ; 31 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán giá trị biên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi tích phân. 4. Toán tử vi phân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6571
Phục vụ đọc tại chỗ
Top