loading

Sách, tuyển tập

Anh em Nguyễn Tường Tam - Nhất Linh ánh sáng & bóng tối : khảo cứu về Tự lực Văn Đoàn / Khúc Hà Linh

Tác giả : Khúc Hà Linh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 191tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 518/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 519/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top