loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đạo Cao Đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ / Huỳnh Thị Phương Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Tác giả : Huỳnh Thị Phương Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 299.592

Chủ đề : 1. Cao Đài giáo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14755
Phục vụ đọc tại chỗ
Top