loading

Luận án, luận văn

Một mô hình cơ sở đối tượng xác suất mờ / Nguyễn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hoàng Trụ

Tác giả : Nguyễn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hoàng Trụ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 32tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 005.757

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng -- Tóm tắt. 2. Hệ mờ -- Tóm tắt. 3. Xác xuất -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14743
Phục vụ đọc tại chỗ
Top