loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quan hệ Thái Lan - Việt Nam (1976-2004) / Thananan Boonwanna ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Đỗ Thị Hạnh

Tác giả : Thananan Boonwanna ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Lịch, Đỗ Thị Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 28tr. ; 21cm

Số phân loại : 959.7044

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14740
Phục vụ đọc tại chỗ
Top