loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổ chức xã hội của người Hoa ở Nam Bộ / Nguyễn Đệ ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên, Nguyễn Duy Bính

Tác giả : Nguyễn Đệ ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Xuân Biên, Nguyễn Duy Bính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 305.8951

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Người Hoa -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14731
Phục vụ đọc tại chỗ
Top