loading

Luận án, luận văn

Xây dựng giải thuật thích nghi điều khiển tối ưu máy phát điện đồng bộ trên cơ sở công nghệ mạng Nơ Rôn / Ngô Cao Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Ngọc Lâm

Tác giả : Ngô Cao Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Ngọc Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : hình vẽ ; 21cm

Số phân loại : 621.3134

Chủ đề : 1. Mạng nơron (Tin học) -- Tóm tắt. 2. Máy phát điện đồng bộ -- Điều khiển tự động -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14728
Phục vụ đọc tại chỗ
Top