loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xây dựng Panel Lympho và bộ sinh phẩm chẩn đoán kháng nguyên hòa hợp mô lớp 1 / Thái Hồng Hà ; Người hướng dẫn khoa học Phạm Hoàng Phiệt

Tác giả : Thái Hồng Hà ; Người hướng dẫn khoa học Phạm Hoàng Phiệt

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 611.018

Chủ đề : 1. Kháng nguyên hòa hợp mô -- Tóm tắt. 2. Mô lympho -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14725
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15632
Phục vụ đọc tại chỗ
Top