loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Học thuyết tính thiện của Mạnh Tử và bài học lịch sử của nó đối với sự nghiệp giáo dục đạo đức con người Việt Nam hiện nay / Phạm Đình Đạt ; Người hướng dẫn khoa học Trịnh Doãn Chính

Tác giả : Phạm Đình Đạt ; Người hướng dẫn khoa học Trịnh Doãn Chính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Đạo đức -- Tóm tắt. 2. Thiện và ác -- Tóm tắt. 3. Triết học Trung Quốc -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14719
Phục vụ đọc tại chỗ
Top