loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng Ozon với quá trình lọc dị thể / Lê Thượng Mãn ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Phước

Tác giả : Lê Thượng Mãn ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Phước

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 667.0286

Chủ đề : 1. Chất thải -- Lọc sạch -- Xử lý bằng ozon -- Tóm tắt. 2. Công nghiệp dệt -- Xử lý chất thải -- Tóm tắt. 3. Công nghiệp nhuộm -- Xử lý chất thải -- Tóm tắt. 4. Xử lý chất thải -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14716
Phục vụ đọc tại chỗ
Top