loading

Luận án, luận văn

Tương tác của tia Laser bán dẫn làm việc ở dải sóng hồng ngoại gần với công suất thấp lên mô sống / Trần Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Minh Thái, Võ Văn Tới

Tác giả : Trần Thị Ngọc Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Minh Thái, Võ Văn Tới

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 611.018

Chủ đề : 1. Bức xạ công suất thấp -- Tóm tắt. 2. Laser bán dẫn -- Tóm tắt. 3. Laser trong y học -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Mô -- Ảnh hưởng của bức xạ -- Tóm tắt. 6. Nội soi laser -- Tóm tắt. 7. Tế bào -- Ảnh hưởng của bức xạ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14712
Phục vụ đọc tại chỗ
Top