loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961-1972 / Nguyễn Đức Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sơn Đài, Ngô Minh Oanh

Tác giả : Nguyễn Đức Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Sơn Đài, Ngô Minh Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Tóm tắt. 2. Kiểm soát vũ khí hóa học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Vũ khí hóa học -- Hoa Kỳ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14705
Phục vụ đọc tại chỗ
Top