loading

Luận án, luận văn

Trầm cảm ở người trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc và hiệu quả của giáo dục trong điều trị / Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Tác giả : Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 616.85270084

Chủ đề : 1. Người trầm cảm -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Trầm cảm tâm thần -- Điều trị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14696
Phục vụ đọc tại chỗ
Top