loading

Sách, tuyển tập

Nhật ký trong tù - Tác phẩm và lời bình / Tôn Thảo Miên tuyển chọn

Tác giả : Tôn Thảo Miên tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Tù nhân chính trị -- Trung Quốc -- Hồng Kông -- Nhật ký. 3. Tù nhân chính trị -- Việt Nam -- Nhật ký. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 309/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 310/2009
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top