loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phẫu thuật cắt toàn bộ trực tràng qua ngả trước và ngả tầng sinh môn bằng nội soi ổ bụng / Lâm Việt Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Long, Đỗ Trọng hải

Tác giả : Lâm Việt Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Long, Đỗ Trọng hải

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 140 tờ : minh họa màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.99435059

Chủ đề : 1. Nội soi ổ bụng. 2. Trực tràng -- Ung thư -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14744
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14745 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15662
Phục vụ đọc tại chỗ
Top