loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một mô hình cơ sở đối tượng xác suất mờ / Nguyễn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hoàng Trụ

Tác giả : Nguyễn Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Cao Hoàng Trụ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 182 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 005.757

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. 2. Hệ mờ. 3. Xác suất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14741
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14742 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top