loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương trong xoang bướm / Nguyễn Hữu Dũng ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Đình Bảng, Võ Hiếu Bình

Tác giả : Nguyễn Hữu Dũng ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Đình Bảng, Võ Hiếu Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157 tờ : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.523

Chủ đề : 1. Xoang bướm -- Phẫu thuật nội soi. 2. Xoang mũi -- Phẫu thuật nội soi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14732
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14733 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15700
Phục vụ đọc tại chỗ
Top