loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng giải thuật thích nghi điều khiển tối ưu máy phát điện đồng bộ trên cơ sở công nghệ mạng Nơ Rôn / Ngô Cao Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Ngọc Lâm

Tác giả : Ngô Cao Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Ngọc Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 161 tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 621.3134

Chủ đề : 1. Mạng nơron (Tin học). 2. Máy phát điện đồng bộ -- Điều khiển tự động. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14726
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14727 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top