loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Lịch sự trong một số nghi thức giao tiếp tiếng Việt (có so sánh với tiếng Anh, tiếng Nga) / Tạ Thị Thanh Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Dư Ngọc Ngân, Nguyễn Kiên Trường

Tác giả : Tạ Thị Thanh Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Dư Ngọc Ngân, Nguyễn Kiên Trường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 298 tờ : biểu đồ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 495.922014

Chủ đề : 1. Giao tiếp bằng lời nói. 2. Lịch sử (Ngôn ngữ học). 3. Việt ngữ -- Lời nói kính cẩn. 4. Việt ngữ -- Ngữ pháp, so sánh và tổng hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14720
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14721 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top