loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng mạng Nơron và Logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện / Trần Hoàng Lĩnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Loan, Nguyễn Bội Khuê

Tác giả : Trần Hoàng Lĩnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Loan, Nguyễn Bội Khuê

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 621.310151

Chủ đề : 1. Logic mờ. 2. Mạng điện -- Toán học. 3. Mạng nơron (Tin học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14708
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14709 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top