loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Trầm cảm ở người trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc và hiệu quả của giáo dục trong điều trị / Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Tác giả : Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 179 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.85270084

Chủ đề : 1. Người trầm cảm -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Trầm cảm tâm thần -- Điều trị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14694
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14695 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top