loading

Luận án, luận văn

Một số vấn đề về phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính / Trần Trọng Nguyên ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hùng Thao, Nguyễn Văn Hữu

Tác giả : Trần Trọng Nguyên ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hùng Thao, Nguyễn Văn Hữu

Nhà xuất bản : Viện Toán học - Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [4],115 tờ ; 30cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Biến đổi tích phân. 2. Phương trình vi phân. 3. Tài chính -- Toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14629
Phục vụ đọc tại chỗ
Top