loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự phân bố, tích luỹ các nguyên tố vi lượng ở một số loài động vật theo bậc thang tiến hoá / Đoàn Việt Bình ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Tài Lương

Tác giả : Đoàn Việt Bình ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Tài Lương

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Sinh học

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 154 tờ : hình vẽ, tranh ảnh ; 30cm

Số phân loại : 572.515

Chủ đề : 1. Nguyên tố vi lượng -- Phân tích. 2. Nguyên tố vi lượng -- Trao đổi chất. 3. Sinh lý học động vật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 LA 14559
Phục vụ đọc tại chỗ
Top