loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng điều trị áp xe não bằng phương pháp chọc hút / Đồng Văn Hệ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Chạm Uyên

Tác giả : Đồng Văn Hệ ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Chạm Uyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Hà Nội

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 183 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Não -- Áp xe. 2. Não -- Chọc hút. 3. Não -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 LA 14543
Phục vụ đọc tại chỗ
Top