loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A study on the pH/temperature-sensitive biodegradable hydrogels for controlled protein and drug delivery / Huynh Dai Phu

Tác giả : Huynh Dai Phu

Nhà xuất bản : Dept. of Polymer Science & Engineering, Sungkyungkwan Univ.

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Gyeonggi, Korea

Mô tả vật lý : xiii,146tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Công nghệ y học. 2. Kỹ thuật y sinh học. 3. Vật liệu y học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14474
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14489 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top