loading

Xa lộ thông tin sức khỏe [tài liệu ghi âm] / Châu Yên [và nh.ng. khác] b.d

Tác giả : Châu Yên [và nh.ng. khác] b.d

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 20--?

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (05:15:14) : âm thanh ; 4 3/4 in

Số phân loại : 613

Chủ đề : 1. Dinh dưỡng. 2. Người mù -- Sách và đọc sách. 3. Sách nói -- Việt Nam. 4. Sức khỏe. 5. Thai phụ. 6. Thông tin y học. 7. Trẻ em -- Sức khỏe và vệ sinh. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1130
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1131
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top