loading

Luận án, luận văn

Những giải pháp tăng cường quản lý vay và trả nợ nước ngoài ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thủy Tiên ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Phương Lan

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Phương Lan

Nhà xuất bản : Học Viện Ngân hàng

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 187 tờ : biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 336.343509597

Chủ đề : 1. Nợ nước ngoài -- Việt Nam. 2. Việt Nam -- Chính sách kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14414
Phục vụ đọc tại chỗ
Top