loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1965 / Phạm Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hữu Tá

Tác giả : Phạm Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hữu Tá

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt. 3. Văn học yêu nước Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14386
Phục vụ đọc tại chỗ
Top