loading

Luận án, luận văn

Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng của nó đối với triết học Đức thế kỷ XIX / Ngô Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học Vũ Tình

Tác giả : Ngô Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học Vũ Tình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 170.92

Chủ đề : 1. Kant, Immanuel, 1724-1804 -- Tóm tắt. 2. Đạo đức học -- Đức -- Tóm tắt. 3. Nhà triết học -- Đức -- Tóm tắt. 4. Triết học Đức -- Tóm tắt. 5. Tóm tắt luận án -- việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14395
Phục vụ đọc tại chỗ
Top