loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm dịch tễ học gãy xương hàm dưới và so sánh hai phương pháp điều trị gãy góc hàm : nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng / Phạm Văn Liệu ; Người hướng dẫn khoa học Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Hoành Đức

Tác giả : Phạm Văn Liệu ; Người hướng dẫn khoa học Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Hoành Đức

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 617.156

Chủ đề : 1. Hàm dưới -- Gãy xương -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14404
Phục vụ đọc tại chỗ
Top