loading

Sách, tuyển tập

Bên kia thiện ác / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; Nguyễn Tường Văn d

Tác giả : Friedrich Wilhelm Nietzsche ; Nguyễn Tường Văn d

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 309tr. : chân dung ; 20cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức -- Thế kỷ 19. 2. Triết học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3539/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3540/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top