loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tiểu thuyết Nam bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX / Võ Văn Nhơn ; Người hướng dẫn khoa học Hoàng Như Mai

Tác giả : Võ Văn Nhơn ; Người hướng dẫn khoa học Hoàng Như Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5],230 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.9223090034

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14408
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14409 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top