loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay / Vũ Ngọc Miến ; Người hướng dẫn khoa học Trương Văn Chung, Vũ Văn Gầu

Tác giả : Vũ Ngọc Miến ; Người hướng dẫn khoa học Trương Văn Chung, Vũ Văn Gầu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 211tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 338.9597

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 2. Công nghiệp hóa -- Việt Nam. 3. Lợi ích (Triết học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14399
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14400 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top