loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ và nguyên nhân ảnh hưởng đến chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại huyện Cần Giờ - TP.HCM

Tác giả : Huỳnh Thị Duy Hương ; Người hướng dẫn khoa học Lê Diễm Hương, Trần Thị Liên Minh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 19,121,65 tờ : minh họa màu ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 614.59929201

Chủ đề : 1. Dây rốn. 2. Dịch tễ học nhi khoa. 3. Rốn. 4. Trẻ sơ sinh -- Sức khỏe và vệ sinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14396
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14397 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top