loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng của nó đối với triết học Đức thế kỷ XIX / Ngô Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học Vũ Tình

Tác giả : Ngô Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học Vũ Tình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4],175 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 170.92

Chủ đề : 1. Kant, Immanuel, 1724-1804. 2. Đạo đức học -- Đức. 3. Nhà triết học -- Đức. 4. Triết học Đức. 5. CD-ROM. 6. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14393
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14394 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top