loading

Luận án, luận văn

Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1965 / Phạm Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hữu Tá

Tác giả : Phạm Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học Trần Hữu Tá

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5],268 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học yêu nước Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14384
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14385 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top