loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay / Vũ Ngọc Lanh ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Xuân Tế, Hà Thiên Sơn

Tác giả : Vũ Ngọc Lanh ; Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Xuân Tế, Hà Thiên Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3],211 tờ : tranh ảnh, chân dung ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Chính trị -- Việt Nam -- Triết học. 2. Danh nhân -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Triết học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14381
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14382 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top