loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Con người và những giá trị văn hóa truyền thống trong văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 / Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học Huỳnh Như Phương

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Trang ; Người hướng dẫn khoa học Huỳnh Như Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [3],225 tờ ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.9223090034

Chủ đề : 1. Quan hệ văn hóa trong văn học. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn xuôi Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14372
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14373 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top