loading

Luận án, luận văn

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng / Phạm Văn Chung ; Người hướng dẫn khoa học Dương Tuấn Anh, Trần Thành Trai

Tác giả : Phạm Văn Chung ; Người hướng dẫn khoa học Dương Tuấn Anh, Trần Thành Trai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix,[201] tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 005.75

Chủ đề : 1. Bệnh án -- Quản lý. 2. Bệnh án -- Xử lý dữ liệu. 3. Cơ sở dữ liệu phụ thuộc thời gian. 4. Quản lý cơ sở dữ liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14354
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14355 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top