loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chẩn đoán vô tinh do bế tắc mắc phải và kết quả nối ống dẫn tinh - mào tinh / Nguyễn Thành Như ; Người hướng dẫn khoa học Trần Văn Sáng, Dương Quang Trí

Tác giả : Nguyễn Thành Như ; Người hướng dẫn khoa học Trần Văn Sáng, Dương Quang Trí

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [12],171 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.6921

Chủ đề : 1. Cơ quan sinh dục nam -- Bệnh -- Chẩn đoán. 2. Tinh trùng. 3. Vô sinh nam. 4. CD-ROM. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14331
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 14332 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top