loading

Sách, tuyển tập

36 cao kế - bạn luôn chủ động trong mọi tình huống / b.s. Trí Đức

Tác giả : b.s. Trí Đức

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 469tr. : hình vẽ ; 20cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Lối sống. 3. Thành công.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3455/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3456/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top