loading

Sách, tuyển tập

Giao diện người - máy = HMI (Human machine interface). Lập trình với S7 và WINCC 6.0 / Trần Thu Hà ch.b., Phạm Quang Huy

Tác giả : Trần Thu Hà ch.b., Phạm Quang Huy

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 343tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 670.42

Chủ đề : 1. S7 (ngôn ngữ lập trình máy tính). 2. WinCC (phần mềm máy tính). 3. Dây chuyền sản xuất -- Tự động hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1565/2008
(K08.38_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1566/2008
(K08.38_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top