loading

Sách, tuyển tập

Học kiểu du kích (học nhanh hiểu lẹ) : với những phương pháp thực tế giúp trẻ học khá thực sự dù ở trường hay ở nhà = Guerrilla learning : how to give your kids a real education with or without school / Anna Lyne ; b.d. HĐ group

Tác giả : Anna Lyne ; b.d. HĐ group

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 282tr. ; 21cm

Số phân loại : 371.04

Chủ đề : 1. Giáo dục lựa chọn -- Hoa Kỳ. 2. Giáo dục -- Phụ huynh tham gia -- Hoa Kỳ. 3. Học ở nhà -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.14560
(K10.25_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top