loading

Sách, tuyển tập

Tản mạn nhớ & quên / Nguyên Ngọc

Tác giả : Nguyên Ngọc

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 562tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922834

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3169/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top