loading

Sách, tuyển tập

Công tác bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động & hệ thống tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ năm 2008 / Nguyễn Nam s.t. và b.s

Tác giả : Nguyễn Nam s.t. và b.s

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 499tr. ; 28cm

Số phân loại : 344.5970465

Chủ đề : 1. An toàn công nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Phòng cháy -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Vệ sinh công nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 1420/2008
(K08.38_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top