loading

Sách, tuyển tập

Tinh hoa và nhân tài đất Việt : truyện danh nhân / Ngô Văn Phú

Tác giả : Ngô Văn Phú

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 244 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam. 2. Nhà văn Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Trí thức -- Việt Nam. 4. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3106/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3107/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top