loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh - thiếu niên và học sinh - sinh viên / Bùi Thị Thu Hà

Tác giả : Bùi Thị Thu Hà

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 274tr. ; 20cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Với thanh thiếu niên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 3098/2008
(K07.01_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 3099/2008
(K07.01_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top